Vocabulario - Estadística

boîte à moustache diagrama de caja
des données datos
diagramme à bandes gráfico de barras o diagrama de barras
diagramme circulaire diagrama circular o gráfico circular
écart-type desvición típica
échantillon muestra
effectif alumnado
fréquence frecuencia
histogramme histogram
l'étendue recorrido o rango
médiane mediana
moyenne median
quartile cuartil

Repost0